Start

Välkommen

Frimurarbröder bosatta i södra Frankrike har begränsade möjligheter att deltaga i frimureriskt arbete i hemlandet.

På initiativ av bröderna Anders Aspegrén och Kurt Boström träffades därför nio bröder den 6 oktober 2007 för att bilda en frimurerisk intresseförening för svenska, danska, norska och isländska bröder med anknytning till Côte d'Azur.

 

Föreningen fick namnet Sällskapet Provincia. Målsättningen är att ha fyra sammankomster per år,

tre med inbjudna talare och en med utflykt med damer.

 

Vad kommer att hända 2018

Verksamheten utvecklades bra med god tillstömning av medlemma så att Ordens Stormästare Anders Strömberg godkänt bildandet av Frimurarklubben Provincia från och med den 1 januari 2014.

 

Frimurarklubben har idag ett 90-talet medlemmar. Klubben samordnar besök i franska, engelska och italienska loger.

Den 27. april 19:00

Abbey Lodge nr 33, ordinært møde

Den 28. september

Abbey Lodge nr. 33. adr. Mouans Sartoux / Cannes, mere information senere

Den 28-30. september

Utflykt med damer til Toulouse. Bara några få platser kvar

Den 26. oktober

Abbey Lodge nr. 33. adr. Mouans Sartoux / Cannes, mere information senere

Den 10. november

Brödramöte med föredrag

Tryck på symbolen på dokumentet för att få Toulouse-programmet i full storlek.

Öppnas i nytt fönster

Frimurarklubben

Provincia

© Provincia Webmaster Kai Lilliendal kontakt : info@blanche-negre.com